Hệ thống mỹ phẩm Halora
Sự cam kết của mỗi cá nhân trong một nỗ lực nhóm là tiền đề để tạo nên một hệ thống vững mạnh.
Từ những con người xa lạ thành những mối quan hệ gắn bó lâu dài. Các lớp học kinh doanh hàng tuần, team building mỗi quý khiến cho tập thể ngày càng thấu hiểu, gắn bó và đoàn kết vững vàng hơn nữa.
Để có khả năng duy trì và phát triển hệ thống phân phối với số lượng chi nhánh đồ sộ, CEO Nguyễn Thanh Vân đã phải xây dựng chính sách phân phối phù hợp và mang tính cạnh tranh cao.
Danh sách thành viên
Đang cập nhật 2/285
Truy cập: 66.763
|
Hôm nay: 635
|
Online: 2.862
Design by Bcorn
|
© Halora 2024