Vinh Danh Các Thành Viên Tuần 13 Năm 2023

Cập nhật: 08/04/2023

Mục đích của cuộc sống là gì? Nếu bạn không cố gắng làm nên ít nhất một điều vĩ đại.

🎁XIN CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN VỪA ĐƯỢC GHI NHẬN CẤP BẬC TRONG TUẦN THỨ 13 của năm 2023. 🎁

Từ 27/03/2023 Đến 02/04/2023.

  • Nguyễn Kim Ngân (Chi Nhánh)
  • Nguyễn Thị Hồng Nhung (Nhà Phân Phối)
  • Nguyễn Thị Thuỳ My (Đại Lý)
  • Nguyễn Thị Thủy (Chi Nhánh)
  • Phạm Thị Thịnh (Chi Nhánh)
  • Trần Thu Hường (Chi Nhánh)

🎁 Kết quả của các bạn ngày hôm nay sẽ luôn truyền nguồn cảm hứng tích cực cho toàn thể nhân viên trong hệ thống 🎁

Chúc bạn tiếp tục thành công hơn nữa trong thời gian tới! 🥳Truy cập: 66.763
|
Hôm nay: 700
|
Online: 2.896
Design by Bcorn
|
© Halora 2024