Vinh Danh Các Thành Viên Tuần 5 Năm 2023

Cập nhật: 13/02/2023

🎁XIN CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN VỪA ĐƯỢC GHI NHẬN CẤP BẬC TRONG TUẦN THỨ 5 của năm 2023. 🎁

Từ 29/01/2023 Đến 05/01/2023.

 • Lê Thị Kim Thuận (Đại Lý)
 • Ngô Thị Khánh Hiệp (Chi Nhánh)
 • Nguyễn Thị Hồng (Tổng Đại Lý)
 • Nguyễn Thị Liên (Tổng Đại Lý)
 • Nguyễn Thị Mỹ Phụng (Chi Nhánh)
 • Phạm Thị Kiểng (Nhà Phân Phối)
 • Phạm Thị Ngọc Huyền (Chi Nhánh)
 • Phạm Thị Nhung (Chi Nhánh)
 • Trần Thị Bích Hoài (Tổng Đại Lý)
 • Trần Thị Phương (Tổng Phân Phối)
 • Trần Thị Thuý Hằng (Chi Nhánh)
 • Trần Thu Hường (Chi Nhánh)

🎁 Kết quả của các bạn ngày hôm nay sẽ luôn truyền nguồn cảm hứng tích cực cho toàn thể nhân viên trong hệ thống 🎁

Chúc bạn tiếp tục thành công hơn nữa trong thời gian tới! 🥳Truy cập: 66.763
|
Hôm nay: 2.677
|
Online: 86
Design by Bcorn
|
© Halora 2024