Vinh Danh Các Thành Viên Tuần 52 Năm 2022
XIN CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN VỪA ĐƯỢC GHI NHẬN CẤP BẬC TRONG TUẦN THỨ 52 của năm 2022

Cập nhật: 06/01/2023

Cảm Ơn Vì Những Nổ Lực, Cảm Ơn Vì Những Cố Gắng, Cảm Ơn Vì Lúc Nào Cũng Có Tinh Thần Cầu Tiến, Cảm Ơn Vì Những Mục Tiêu Mà Mọi Người Đã Đặt Ra.

🎁XIN CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN VỪA ĐƯỢC GHI NHẬN CẤP BẬC TRONG TUẦN THỨ 52 của năm 2022. 🎁

Từ 26/12/2022 Đến 01/01/2023.

  • Đinh Thị Ánh Tuyết (Tổng Phân Phối)
  • Lê Thị Giống (Nhà Phân Phối)
  • Lê Thùy Linh (Nhà Phân Phối)
  • Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (Chi Nhánh)
  • Trần Thị Thuý Hằng (Chi Nhánh)
  • Vương Hồng Huệ (Nhà Phân Phối)

🎁 Kết quả của các bạn ngày hôm nay sẽ luôn truyền nguồn cảm hứng tích cực cho toàn thể nhân viên trong hệ thống 🎁

Chúc bạn tiếp tục thành công hơn nữa trong thời gian tới! 🥳

 


Truy cập: 66.763
|
Hôm nay: 3.189
|
Online: 2.085
Design by Bcorn
|
© Halora 2024