Vinh Danh Các Thành Viên Tuần 6 Năm 2023

Cập nhật: 13/02/2023

Mục đích của cuộc sống là gì? Nếu bạn không cố gắng làm nên ít nhất một điều vĩ đại.

🎁XIN CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN VỪA ĐƯỢC GHI NHẬN CẤP BẬC TRONG TUẦN THỨ 6 của năm 2023. 🎁

Từ 06/02/2023 Đến 012/02/2023.

  • Lê Thị Thơm (Giám Đốc Kim Cương)
  • Nguyễn Thị Ngân (Giám Đốc Kim Cương)
  • Trịnh Thị Trang (Nhà Phân Phối)
  • Lê Nguyễn Ngọc Tuyền (Đại Lý)

🎁 Kết quả của các bạn ngày hôm nay sẽ luôn truyền nguồn cảm hứng tích cực cho toàn thể nhân viên trong hệ thống 🎁

Chúc bạn tiếp tục thành công hơn nữa trong thời gian tới! 🥳

 


Truy cập: 66.763
|
Hôm nay: 221
|
Online: 2.625
Design by Bcorn
|
© Halora 2024