Thay đổi Mẫu Mã chai Serum Kem Face REPAIRING FACIAL CREAM tạm thời

Cập nhật: 20/01/2022

Thông báo: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, việc vận tải trở nên càng ngày càng khó khăn, dẫn đến nhiều mẫu mã cập nhập không kịp đủ cung cấp!
Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của KHÁCH HÀNG nên Công ty đã thay đổi tạm thời mẫu mã chai Serum Kem Face REPAIRING FACIAL CREAM như hình mô tả bên dưới!
Văn bản này chính là sự đảm bảo xác nhận của Công ty về việc thay đổi mẫu mã Sản Phẩm, được bảo trợ phân phối bởi chính những Đại Lý trực thuộc Công ty.
Các Nhà Phân Phối, Đại lý chịu trách nhiệm bởi tính trung thực của Sản Phẩm.


Truy cập: 66.763
|
Hôm nay: 1.625
|
Online: 217
Design by Bcorn
|
© Halora 2022